biznes plan

Biznes plan – kto powinien go napisać?

Z pojęciem biznesplanu spotykamy się na etapie edukacji szkolnej na lekcjach przedsiębiorczości lub dopiero, gdy planujemy otworzyć biznes. Dobry biznesplan to podstawa dobrze prosperującej działalności. Jak przygotować biznesplan i kto powinien go napisać?

Biznesplan błędnie jest postrzegany jako jednorazowe narzędzie do osiągnięcia celów. Tymczasem powinien być to drogowskaz w sposób ciągły modyfikowany, adaptowany do zmieniających się warunków. Rzeczywistość pokazuje, że podejście niedoświadczonych przedsiębiorców do stworzenia biznesplanu. O konieczności stworzenia tego rodzaju dokumentu w dużej mierze decydują wymogi formalne do uzyskania finansowania działalności. Szukamy sposobu, by napisać dobry biznesplan, bo na przykład wymaga tego bank, w którym staramy się o kredyt lub instytucja (urząd) oferująca dotacje dla biznesu.

Kto powinien napisać biznesplan?

Idealnie byłoby oczywiście, gdyby osoba zabierająca się za prowadzenie firmy, doskonale znała temat i samodzielnie stworzyła plan biznesowy. Zasada jest jedna. Im bardziej kompetentni ludzie przygotowujący plan biznesowy, tym lepszy wynik biznesowy. Specjaliści uważają, że biznesplan powinien zostać przygotowany przez grupę osób złożoną z pracowników dobrze znających przedsiębiorstwo oraz zewnętrznych profesjonalistów, którzy podzielą się metodologią. Skuteczny biznesplan rozwoju poważnego przedsiębiorstwa to wynik prac specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, finansów oraz ekspertów w danej branży. Niestety małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze dysponują wystarczającym potencjałem kadrowym do opracowania takiego projektu. Niedoświadczeni przedsiębiorcy, którzy muszą przedstawić biznesplan jako wymóg konieczny i wyznacznik do np. uzyskania dotacji powinni raczej zlecić tą pracę doświadczonym specjalistom. Fachowcy wiedzą, na co zwrócić uwagę, a koszty za dobry biznesplan zwrócą się szybko. 

Biznes plan jako podstawa udzielenia dotacji

Na rynku działa wiele firm consultingowych. Wiele z nich specjalizuje się w pisaniu biznesplanu dla urzędu pracy, dla banku czy prywatnego inwestora. Plan biznesowy powinien być napisany z uwzględnieniem jego odbiorcy, czyli tego, kto będzie go czytał i na jego podstawie analizował przedsięwzięcie. Pracownik urzędu pracy skupi się na innych elementach niż pracownik banku. Bankowiec z pewnością skoncentruje się na analizie finansowej. Prywatny inwestor może zwrócić uwagę nie tyle na to, jaki to biznes, ile na osobę, z którą będzie go robić. Oczywiście biznesplan ma swoją strukturę, którą należy zachować. Jako elementy bazowe można przyjąć te, które zaleca Polska Fundacja Przedsiębiorczości:

 1. Pismo przewodnie do biznesplanu
 2. Strona tytułowa
 3. Streszczenie podejmowanego przedsięwzięcia
 4. Spis treści biznesplanu
 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa i opis rynku (opis firmy i branży, w której działa)
 6. Zakres inwestycji i źródła jej finansowania
 7. Plan sprzedaży i plan marketingowy
 8. Plan zarządzania i działania
 9. Plan finansowy
 10. Podsumowanie (z oceną ryzyka przedsięwzięcia)
 11. Załączniki

Warto mieć na uwadze, że biznesplan sporządzany na potrzeby uzyskania kredytu powinien zawierać szczegółowe informacje o kredytobiorcy, z uwzględnieniem tego kim jest, kim był, jakie kwalifikacje posiada, jakie są jego dotychczasowe osiągnięcia.

–> Jeżeli zastanawiasz się nad skorzystaniem z oferty pożyczki firmy pozabankowej to skorzystaj z naszego rankingu sprawdzonych, bezpiecznych i szybkich pożyczek.