pozyczka online na konto

Darmowa pożyczka przez internet na konto: co trzeba o niej wiedzieć?

Aktualnie coraz częściej instytucje pożyczkowe oferują swoim klientom różnego rodzaju rozwiązania promocyjne. Co oczywiste, najczęstszym wariantem tego rodzaju promocji są słynne pożyczki za darmo, czyli oferta dedykowana nowym klientom, w przypadku której bazowe koszty pożyczki, a więc RRSO zostają obniżone do poziomu 0%. De facto oznacza to więc dla klienta brak kosztów finansowania pożyczkowego. Promocyjna pozyczka przez internet na konto bez wątpienia stanowi niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla klientów szukających szybkiego a zarazem taniego finansowania pożyczkowego. Nie należy jednak w żadnym wypadku utożsamiać łatwej dostępności takich rozwiązań, jak pożyczka przez internet na konto przy RRSO 0% z brakiem wymagań pożyczkodawcy w stosunku do klienta.

Warto pamiętać, że, zgodnie ze swoją nazwą, pożyczka przez internet na konto przy RRSO 0% stanowi właśnie element oferty promocyjnej, nie zaś oferty standardowej danego pożyczkodawcy. Fakt ten niesie ze sobą istotne konsekwencje formalne oraz finansowe dla klienta. Jak doskonale wiadomo, każda promocja posiada swój regulamin. Nie inaczej jest w przypadku oferty pożyczek z Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania na poziomie 0%. W tym przypadku kluczowym warunkiem regulaminu zawsze będzie obowiązek spłaty pożyczki w przewidzianym przez umowę terminie. Jeżeli klient nie dopełni tego obowiązku, będzie to oznaczać po prostu złamanie postanowień regulaminu promocji. W takim przypadku najpewniej promocyjne warunki w sposób automatyczny przestaną obowiązywać, co może oznaczać konieczność spłaty pożyczki zgodnie ze standardową tabelą kosztów a także ewentualnych ustawowych odsetek karnych.

Co warto wiedzieć o promocyjnych pożyczkach online?

Chociaż takie rozwiązania, jak pożyczka przez internet na konto często bywają określane mianem „pożyczek za darmo”, to jednak należy mieć na uwadze, iż jest to określenie potoczne, które niezupełnie oddaje pełny mechanizm działania tego segmentu oferty firm pożyczkowych. Pożyczka za darmo tak naprawdę oznacza bowiem pożyczkę przy RRSO na poziomie 0%. RRSO natomiast stanowi wskaźnik z definicji odnoszący się do bazowych kosztów pożyczki, nie zaś do ewentualnych kosztów dodatkowych.

Co oznacza to z perspektywy klienta? Jeżeli np. dany pożyczkodawca udostępnia w swojej ofercie możliwość przedłużenia okresu trwania pożyczki, skorzystanie z takiej opcji będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia jednorazowej prowizji również w przypadku pierwszej, promocyjnej pożyczki. W ten sposób podstawowe warunki promocji nie zostają anulowane, ponieważ prowizja za przedłużenie nie wchodzi w skład RRSO. To samo będzie dotyczyć również np. prowizji za wypłatę pożyczki czekiem GIRO, chociaż oczywiście w tym wypadku jest to kwestia znacznie mniej istotna, ponieważ tego rodzaju opłata standardowo wynosi od 4 do 10 zł.

Jak sprawdzić rzetelność pożyczkodawcy?

Oczywiście, korzystając z oferty pożyczek pozabankowych warto zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Określenia „instytucja pożyczkowa” oraz „parabank” bynajmniej nie odnoszą się bowiem do tej samej kategorii podmiotów, pomimo że w języku potocznym a nawet języku prasowym bywają one używane zamiennie. Instytucja pożyczkowa to podmiot widniejący w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych przy KNF. Sam sektor pożyczkowy podlega zaś kontroli ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku natomiast tzw. parabanków lub też pożyczkodawców prywatnych klient bardzo często będzie mieć do czynienia z sektorem, który de facto znajduje się poza obszarem jakichkolwiek regulacji, o czym można się dobitnie przekonać przeglądać chociażby Listę Ostrzeżeń KNF-u, na której widnieje sporo parabanków pożyczkowych.

Oprócz tego zawsze rzecz jasna należy czytać podpisywaną dokumentację.