słownie liczby

Kwota słownie czy cyframi?

W dużej części umów, weksli czy innych instrumentów finansowych pojawia się potrzeba zapisania kwoty zarówno w formie cyfr jak i słownie. Tylko w niektórych przypadkach przepisy jasno stanowią która forma jest ważniejsza. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby daną kwotę zapisać identycznie zarówno cyframi jak i przy użyciu wyrazów. Jest to praktyka o tyle istotna, co niekiedy problematyczna.

Po co zapisywać kwoty słowami?

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić czy kwota napisana słownie jest istotniejsza niż napisana przy użyciu cyfr. W większości przypadków zapis cyfrowy nie stanowi dla człowieka wielkiej trudności, jednak wykorzystanie jego słownego odpowiednika może okazać się bardzo problematyczne. Niekiedy w sformalizowanych dokumentach takich jak drukach przelewu, fakturach, umowach notarialnych, cywilnoprawnych czy księgowych występuje konieczność podania kwot w obu zapisach. Zastanawiając się jak napisać liczby słownie musimy wziąć pod uwagę, że nie jest to zabieg przypadkowy. Dublowanie zapisu ma na celu znaczące utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie sfałszowania dokumentu. Oczywiście prościej jest dokonać przekształcenia cyfr niż słów. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy wystawianiu weksla lub czeku, jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, to właśnie kwota zapisana przy użyciu słów jest brana pod uwagę jako pierwsza przed cyframi.

Zapisywanie liczb

Wykorzystanie słów do zapisania konkretnej kwoty może okazać się problematyczne ze względu na kilka przyczyn. Po pierwsze nie jest to praktyka powszechnie wykorzystywana w codziennym życiu. Dodatkowo nie każdy ma okazję poznać precyzyjne przepisy stanowiące o poprawności takiego zapisu. Rozwiązaniem problemu wydają się internetowe generatory kwot słownie. To bardzo proste, ale też niesamowicie funkcjonalne narzędzia dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwiają one automatyczną transkrypcję wpisanych cyfr i przekazują nam zapis liczby słownie. Wykorzystanie takiego narzędzia jest bardzo proste, szybkie i może okazać się nieocenioną pomocą w sytuacjach, gdy wymagany jest precyzyjny zapis kwoty.