oszustwa podatkowe

Najczęstsze oszustwa podatkowe w Polsce

Jak wiadomo nie od dzisiaj płacenie podatków, to naprawdę ogromna zmora, zarówno dla osób fizycznych, jak również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Podatki w Polsce są naprawdę bardzo wysokie, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy tylko na początku prowadzenia swojej własnej firmy, mogą liczyć na preferencyjne stawki. Podatki są bardzo wysokie, dlatego też mnóstwo inwestorów, jak również osób prywatnych decyduje się na różne przekręty, kombinują oni, żeby nie zapłacić podatku wcale, albo żeby zapłacić go jak najmniej. Z jakimi oszustwami podatkowymi najczęściej możemy się spotkać w Polsce?

Zatrudnienie pracownika bez umowy o pracę

Przede wszystkim, zatrudnienie „na czarno” wywołuje ogromne zagrożenie w trakcie inspekcji. Tłumaczenie się urzędowi kontrolnemu z nielegalnego pracownika jest ciężkie, chociaż nie niewykonalne. Przełożony oraz zatrudniony pracujący bez umowy o pracę, niejednokrotnie zmniejszają zagrożenie zawierając umowę o pracę bez wypełnienia pól dotyczących daty. W wypadku inspekcji przełożony po prostu uzupełnia tę datę jako chwilę zatwierdzenia umowy, stwarzając w tenże sposób pozory, iż pracujący na czarno zatrudniony został właśnie co zatrudniony. Dlatego zatrudnienie „na czarno” ma zwykle miejsce w dziedzinach, w jakich zagrożenie efektywnej inspekcji jest niewielkie, np. w przemyśle rolnym, w dziedzinie budowlanej (budownictwo jednorodzinne oraz rekreacyjne), lub w usługach gatunku „rodzinnego”, jak sprzątanie, opieka do dzieci i inne. Bez umowy o pracę, pracują niezwykle niejednokrotnie cudzoziemcy, jakich praca jest tańsza aniżeli praca naszych robotników.

Obniżanie wielkości wynagrodzenia

W wypadku zatrudnionych etatowych, pracujących w zakładzie inwestora zdecydowanie powszechniej wykorzystywane są odmiennego typu oszustwa, polegające na deklarowaniu obniżonej wielkości rzeczywistego wynagrodzenia. Zwykle odbywa to się w tenże sposób, iż do umowy o pracę zapisywana jest wielkość mniejsza aniżeli rzeczywiście płacona. W wypadku osób o małym wynagrodzeniu – podobnym do pensji minimalnej – zaniżenie odbywa się przeważnie przez wprowadzenie do umowy o pracę części etatu. Oba sposoby są zresztą niejednokrotnie wiązane.

Wyprowadzanie podatku za granicę

Modelem takich postępowań jest choćby przeciąganie zakupu opodatkowanych dóbr lub odmowa otrzymania spadku. Unikanie podatku w szczególności ma miejsce w wypadku zwiększonych zagranicznych stosunków ekonomicznych, ponieważ ze względu na rozbieżności w regulaminach skarbowych obowiązujących w konkretnych krajach, ciężko jest sprawdzać prawidłowość rozliczeń z urzędami podatkowymi. W związku z rzeczonym omijanie podatków przeważnie przybiera jedną z dwóch metod: unikania nałożenia podatku lub unikania uregulowania podatku. Z kolei oszustwa skarbowe wyróżniają się celowymi działaniami podejmowanymi w celu zapobiegnięcia potrzebie opłacania podatku lub zaniżenia jego wielkości, oraz co ważne są to działania, jakie są karane z racji aktualnych przepisów prawa. Modelem takich postępowań jest choćby składanie sprzecznych z prawem deklaracji skarbowych i sporządzanie błędnych dokumentów.