podatek od pozyczek

Podatek od pożyczki

W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy to potrzebujemy dodatkowej gotówki. Możemy zaciągnąć wtedy pożyczkę, czy kredyt w banku. Niemniej jednak musimy mieć również na uwadze, że niektóre z nich będą wymagać opodatkowania. 

W myśl przepisów obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki podlegają opodatkowaniu na poziomie 2% podstawy (z wartości zapożyczonej kwoty pieniędzy). Podatek od pożyczki nie będzie konieczny, jeżeli pożyczki udziela firma, która zajmuje się tego typu usługami na co dzień. Obowiązek uiszczenia podatku istnieje w chwili, kiedy pożyczka udzielana jest prywatnie, przez podmioty, które nie prowadzą w tymże zakresie działalności. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie, kiedy to podatek od pożyczki będzie konieczny. Kiedy nie trzeba będzie zapłacić podatku od pożyczki? 

Ustawodawca uwzględnił wyjątki w zakresie, w którym obowiązuje wyżej wymieniony podatek, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwolnieniu z opodatkowania będą podlegać pożyczki udzielane pomiędzy osobami, które należą do 1 grupy podatkowej – do kwoty 9637 zł. Tyczy się to sytuacji, kiedy pożyczki udzielane są przez współmałżonków, wstępnych, zstępnych, macocha, ojczyma, jak i przez teściów. Powyższa kwota stanowi górny limit pożyczki pozyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat. Ponadto istnieje możliwość pożyczki nielimitowanej, której udziela rodzeństwo, pasierb, macocha, ojczym, wstępni, zstępni, czy małżonkowie. Nie występuje jednakże w wypadku pożyczek pomiędzy teściami, a zięciem i synową. Dla skorzystania z tejże możliwości konieczne będzie złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedniemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni począwszy od daty dokonania czynności. Ponadto koniecznym jest udokumentowanie otrzymania przez pożyczkobiorcę pieniędzy na rachunek bankowy, albo też przekazem pocztowym, czy na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 

Podatek od pożyczki, a pieniądze od znajomych 

Innaczej będzie wyglądać kwestia pożyczki od naszych znajomych. W tymże przypadku także zostały uwzględnione pewne wyjątki, zawarte w artykule 9 ust. 20 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania PCC. Tyczy się to pożyczek : 

  • otrzymanych od tylko jednej osoby w kwocie, która nie przekracza 5 tysięcy, albo 25 tysięcy złotych od wielu osób – otrzymane w przeciągu 3 kolejnych lat, począwszy od stycznia 2009 roku,
  • udzielonych przez przedsiębiorców, którzy nie mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej prowadzą działalność w zakresie udzielania pożyczek, albo kredytowania, 
  • z funduszy, albo z kas zakładowych,
  • z funduszy związków zawodowych,
  • z pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, 
  • koleżeńskich kas oszczędnościowo-kredytowych, które działają w wojsku,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych,
  • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które powstały na drodze ustawy innych funduszy celowych,
  • udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.