szybkie chwilowki

Szybkie pożyczki online: jak mądrze z nich korzystać?

Jak pokazują wszelkie dostępne dane statystyczne, takie rozwiązania jak pozabankowe szybkie pożyczki online z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Standardowo wiąże się ten fakt przede wszystkim ze znacznie łatwiejszą dostępnością oferty instytucji pożyczkowych, niż ma to miejsce w odniesieniu do oferty dzisiejszych banków. Warto jednak zwrócić uwagę również na to, że sektor pożyczkowy rozwija się w tempie naprawdę dynamicznym, co oznacza nie tylko coraz większe przychody oraz coraz większą liczbę klientów, ale również coraz szerszy wachlarz dostępnych rozwiązań oferowanych klientom przez współczesne instytucje pożyczkowe.

Jak mądrze i racjonalnie korzystać z pożyczek pozabankowych? Oto krótki poradnik poświęcony tej kwestii.

Racjonalne pożyczanie pozabankowe: poradnik

1. Status pożyczkodawcy

Wbrew obiegowej opinii, sektor pożyczek pozabankowych bynajmniej nie jest jednorodny. To, co zawsze powinno być brane pod uwagę przez klienta, to wiarygodność potencjalnego pożyczkodawcy, z którego usług mamy zamiar skorzystać.

Co do zasady podmioty działające w obrębie sektora pożyczek pozabankowych można podzielić na dwie kategorie: instytucje pożyczkowe oraz tzw. parabanki. Instytucje pożyczkowe to rzetelne firmy obecne w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, podlegające kontroli ze strony KNF oraz działające zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim. W przypadku firm z tej kategorii pożyczkobiorca nie musi martwić się na przykład ryzykiem zbyt wysokich kosztów pożyczki(maksymalna wysokość RRSO jest określana przez wspominaną ustawę) ani też np. wysokimi kosztami monitów z wezwaniami do zapłaty.

W odniesieniu natomiast do tzw. parabanków najlepszym określeniem będzie „szara strefa”, ponieważ podmioty tego rodzaju prowadzą działalność pożyczkową poprzez omijanie przepisów.

2. Dokładne czytanie dokumentów

Praktyka pokazuje, że polscy klienci niestety wciąż nie mają w nawyku czytać dokumentacji. Świetnym przykładem mogą tutaj być darmowe szybkie pożyczki online, czyli oferta promocyjna polegającą na tym, że pożyczka posiada RRSO na poziomie 0%. Należy jednak pamiętać, że zawsze i bez wyjątku pożyczki za darmo są właśnie ofertą promocyjną. Oznacza to po prostu, że aby móc skorzystać z promocji, klient musi przestrzegać jej regulaminu, a więc przede wszystkim spłacić pożyczkę w terminie. W przeciwnym wypadku promocyjne warunki po prostu przestają nas obowiązywać, co będzie oznaczać konieczność zwrócenia pożyczki już według standardowej tabeli kosztów.

3. Koszty pożyczki

Kolejny z naszych błędnych nawyków to porównywanie ze sobą atrakcyjności finansowej poszczególnych ofert biorąc pod uwagę jedynie wysokość RRSO. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że RRSO jest tak naprawdę konstruktem sztucznym, zaprojektowanym przez polityków w celu ujednolicenia sektora pożyczkowego i kredytowego. Jako narzędzie porównywania kosztów pożyczek lub kredytów RRSO nie stanowi natomiast narzędzia wiarygodnego. Za każdym razem powinny nas interesować przede wszystkim realne koszty pożyczki, tj. koszty liczone w zł.

4. Inne elementy oferty

Wybierając najbardziej pasującą nam ofertę jeżeli chodzi o szybkie pożyczki online należy brać pod uwagę również dodatkowe elementy oferty danej instytucji pożyczkowej. Koszty oraz okres spłaty oczywiście są istotne, jednak znaczenie może mieć również obecność takich opcji, jak możliwość przedłużenia pożyczki lub jej refinansowania. Jeżeli z jakichś względów chcemy wypłacić pożyczkę z pominięciem obiegu bankowego, warto sprawdzić, czy oferta danej firmy zawiera opcję wypłaty pożyczanej kwoty przez czek GIRO.