Wibor

WIBOR czyli jak rosną stopy procentowe

Poszukując kredytu hipotecznego kredytobiorca zwraca przede wszystkim uwagę na wysokość oprocentowania kredytu i każdej jego raty. Jednak dla potencjalnego kredytobiorcy największym problemem jest zmienność oprocentowania podczas trwania umowy. Oznacza to, że nie do końca można przewidzieć rzeczywisty koszt kredytu i jego skutków na domowy budżet. Na wysokość raty kredytu hipotecznego wpływa kilka parametrów. Przede wszystkim jest to stała marża banku ale też czynnik zmienny jakim jest zmienna stawka bazowa, funkcjonująca w zależności od waluty kredytu w postaci Euriboru, Liboru lub Wiboru. Każda z tych stóp może pozostawać w trakcie trwania umowy w niezmienionej, początkowe wysokości, ale też ma prawo się zmienić i to nawet o kilka punktów procentowych w trakcie roku, co wyraźnie wpłynie na wysokość spłacanej przez kredytobiorcę raty. 

W przypadku kredytów na niewielkie kwoty ten zmienny czynnik nie byłby bardzo dotkliwy, ale kredyt hipoteczny nigdy nie jest niskiej wartości, dlatego nawet minimalne zmiany  stóp bazowych przekładają się na wyraźny wzrost lub spadek wysokości miesięcznej raty. 

WIBOR, co to jest?

WIBOR to skrót od słów: Warsaw Interbank Offered Rate. Określa stopę procentową, według której banki komercyjne, uczestnicy panelu WIBOR oferują pożyczki innym instytucjom finansowym, również komercyjnym. Stopę WIBOR ustala się każdego dnia roboczego, zawsze o godz. 11.00. Procedura ustalania polega na tym, że największe polskie banki komercyjne podają aktualną stopę oprocentowania, którą tego konkretnego dnia stosują pożyczając pieniądze. Po złożeniu wszystkich ofert odrzuca się dwie najwyższe i dwie najniższe a z pozostałych określa się wartość średnią. Ta powstała średnia arytmetyczna jest właśnie tym parametrem, czyli – stopą WIBOR. 

Wpływ WIBORu na wysokość raty kredytowej

Każdy wzrost wartości WIBOR przekłada się na ruch zwiększenia lub zmniejszenia wysokości raty kredytu hipotecznego. Dla potencjalnego kredytobiorcy śledzenie wysokości WIBOR i uzależnienia od jego wysokości terminu czy wysokości kredytu nie ma większego sensu. Niski WIBOR będzie korzystny dla osób, które już od jakiegoś czasu spłacają raty kredytu hipotecznego. Natomiast osoby, które dopiero zamierzają wziąć kredyt niekoniecznie odczują profity z tytułu niskiej stopy WIBOR. Po prostu dlatego, że banki błyskawicznie rekompensują sobie straty podwyższając marże, które w przeciwieństwie do WIBOR są stałe w trakcie całego okresu trwania umowy kredytu. 

Niskie stopy procentowe

W ostatnich latach w naszym kraju obowiązują naprawdę niskie stopy procentowe. Od 2015 roku niewiele się w tym względzie zmienia a wartość WIBOR nie przekracza 2%. Nie znaczy to jednak, że tak będzie się działo w najbliższej przyszłości. Z całą pewnością można stwierdzić, że stopy procentowe na pewno wzrosną, tym samym podnosząc koszt kredytów hipotecznych. Stopy procentowe wrastają razem z inflacją i dochodami, a to oznacza, że kredytobiorcy będą mieli więcej środków na spłatę kredytów. Można będzie więc podnosić ich koszt.